CBRE Việt Nam là đơn vị quản lý tòa nhà, căn hộ chung cư tại Việt Nam, đồng thời CBRE Việt Nam cũng là đơn vị quản lý ủy thác cho thuê các căn hộ, nhà phố tại Việt Nam. CBRE...