Danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

Vào ngày 22/12/2022 vừa qua UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua quyết định 3516/QĐ-UBND phê duyệt danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng 2030 của tỉnh. Bài viết này Long62 chia sẻ cho quý khách hàng, quý nhà đầu tư thông tin chi tiết về quyết định này.

Những dự án kêu gọi vốn đầu tư Khánh Hòa
Những dự án kêu gọi vốn đầu tư Khánh Hòa
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
 • Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 • Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;
 • Căn cứ Nghị Quyết số 25-NQ/TU ngày 30/9/2022 Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4937/SKHĐT-XTĐT ngày 15/12/2022 về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định phê duyệt danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư đến năm 2025

Điều 1. Phê duyệt kèm Quyết định này Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và đầu tư theo quy định hiện hành; kịp thời tham mưu UBND tỉnh cập nhật lại Danh mục dự án theo đúng quy định sau khi các quy hoạch có liên quan (Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thành phố Nha Trang; Quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm và quy hoạch phân khu…) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận quyết định 3516/QĐ-UBND phê duyệt danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư đến năm 2025

 • – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
 • – TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
 • – TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
 • – Chủ tịch UBND tỉnh;
 • – Các PCT UBND tỉnh;
 • – Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
 • – LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
 • – Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
 • – Trung tâm Công báo;
 • – Các phòng: TH, KGVX, XDNĐ; -Luu: VT, TL, TLe.

Tải/download quyết định 3516/QĐ-UBND phê duyệt danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư đến năm 2025 tỉnh Khánh Hòa

Bạn có thể tải/download quyết định 3516/QĐ-UBND phê duyệt danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư đến năm 2025 tỉnh Khánh Hòa tại đây.

Hỏi đáp về danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư đến năm 2025 tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa có bao nhiêu dự án kêu gọi vốn đầu tư?

Khánh Hòa có khoảng 122 dự án kêu gọi đầu tư đến 2025

Muốn đầu tư vào Khánh Hòa thì phải làm sao?

Bạn phải liên hệ Sở kế hoạch đầu tư tỉnh

Địa chỉ Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa?

Khu Liên Cơ 1, Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000

Bài viết chia sẻ thông tin danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, mọi góp ý về bài viết quý khách hàng liên hệ qua số điện thoại Hotline: 081919 6262. Chân thành cảm ơn quý khách hàng.

Long62

Review/Đánh giá và Bình luận về bài viết "Danh sách dự án kêu gọi vốn đầu tư tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025"

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi trong bài
Xem tất cả bình luận
0
Long62 Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x
()
x