Bình Dương là một trong những tỉnh được đầu tư hạ tầng tốt nhất phía Nam hiện nay. Với quy hoạch bài bản, chi tiết, rõ ràng với hệ thống giao thông kết nối rất tốt, cùng với chính sách ưu...