Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025

Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025 vừa được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cập nhật vào ngày 14/12/2022 tại quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh ký.

Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025
Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025

Trước đó vào ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND đã được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố giá đất 5 năm 2020 đến 2025 lần 1, quyết định lần này là quyết định điều chỉnh lại đơn giá, bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất.

Xem thêm: căn hộ Elysian;

Quyết định thay đổi bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
 • Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất này Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
 • Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 • Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,
 • Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 • Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất dai: 2 ;
 • Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
 • Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
 • Thực hiện văn bản số 252/HĐND-VP ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ý kiến về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem thêm: cho thuê căn hộ Sunrise City View;

Link tải bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025

Các bạn click vào đây để tải bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025 mọi thông tin về bài viết xin quý khách liên hệ hotline: 08 1919 62 62 – Long62 sẽ hỗ trợ quý khách hàng nhanh nhất có thể.

Hỏi đáp về bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025

Đơn vị nào ban hành bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất?

UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành bảng giá này

Giá đất trùng quy hoạch phải thu hồi thì đền giá nào?

Giá đất trùng quy hoạch phải thu hồi sẽ căn cứ vào vị trí trong bảng giá đất để đền bù

Hiệu lực bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất?

Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất có hiệu lực ngay ngày ký

Long62

Review/Đánh giá và Bình luận về bài viết "Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 2023 đến 2025"

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi trong bài
Xem tất cả bình luận
0
Long62 Rất thích suy nghĩ của bạn, xin vui lòng bình luận.x
()
x