Author: Long 62 - Tư vấn đầu tư nhà đất, ký gửi nhà đất

Tôi là Long 62. Tôi có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam và từng công tác trong công ty phân phối bất động sản lớn nhất Việt Nam. Tôi có thể Tư vấn đầu tư nhà đất, ký gửi nhà đất, bất động sản tốt nhất cho bạn